miércoles, 4 de abril de 2012

MARCADORES SOCIAIS: TICs


Hoxe quero facer unha pequena reseña da webquest  “Las TICS enorientación y tutoría”, atopada en Mister Wong na súa categoría de orientación_tic.
É unha webquest que está dirixida a titores e orientadores que queiran aprender a utilizar as Tics no ámbito da orientación educativa e a titoría.
Nela, a través de enlaces, empeza por axudarnos a crear contas en hotmail ou en gmail. A continuación, e a través de varios vídeos, guíanos na creación dun blog, de melloralo poñéndolle gadgets, fotos e vídeos, editando entradas… Ensínanos tamén a crear un vídeo có programa Photostory e posteriormente insertalo no blog. Tamén nos deixa os enlaces para poder crear discos duros virtuais, tanto en Skydrive, como en Dopbox, para así poder utilizalos para compartir materiais cos titores, por exemplo. Finalmente nos ensina a crear unha webquest (válida tanto para orientadores como para titores) coa axuda dun vídeo e unha webquest, deixándonos tamén un enlace onde poderemos crear e aloxar a nosa webquest.

No hay comentarios:

Publicar un comentario