domingo, 18 de marzo de 2012

El Blog como herramienta de Orientación


Se no primeiro artigo remataba falando de motivos para que os orientadores nos embarcáramos na creación dun blog, neste segundo seguiremos incidindo no mesmo tema, comentando agora este documento de Mª Carmen Delgado Lendínez, orientadora dun colexio de Cádiz, sobre o seu blog “http://orientagades.wordpress.com/”.
A autora comeza cóntanos que se iniciou neste mundo dixital creando unha Web dedicada á orientación ata que se decatou do potencial, dinamismo e sinxeleza dos blogs, có que ela pretende basicamente incorporar as TICs á labor orientadora.
E nesta labor o primeiro é dotar ao alumnado das ferramentas necesarias para facelos competentes dixitais. Axudalos a ser máis autónomos, a aprender onde atopar información, cuestionando a súa fiabilidade e contrastándoa, para que esta sexa útil. Así, nos di, que un 1º obxectivo do seu blog sería proporcionar ferramentas e información relevante para a toma de decisións vocacionais, tanto ao alumnado como á familia, á que se lle ofrece tamén materiais de interese para formarse nos temas relacionados coa educación dos seus fillos.
O 2º obxectivo do seu blog, de utilidade para o traballo orientador, pensa que sería o de recopilar recursos, webs, ferramentas para a formación, materiais, etc. relacionados coa orientación e co mundo da educación en xeneral. Toda esta información, colocada no blog dun xeito organizado, estará así totalmente accesible, tanto para nos como para a xente que o visita. E se, ademais, utilizamos a suscripción e un lector RSS para estar ao día das novidades que se publiquen nestas páxinas, gañaremos moito tempo e estaremos ao día.
En terceiro lugar, pretende proporcionar aos titores e ao profesorado en xeneral materiais de utilidade para a acción titorial: técnicas de estudio, titorías interactivas, guías sobre ciberbullying, redes sociais, anorexia, materiais das probas de diagnóstico, educación en valores, para la convivencia, educación para a saúde, etc.
Por último, dinos que a propia demanda dos usuarios impúxolle un novo obxectivo: informar das posibilidades a nivel de títulos que ofrece o sistema educativo de "reincorporarse " ao mesmo, aspecto que resulta que é o máis visitado do blog.
Logo, fálanos polo miúdo da estrutura e dos recursos do seu blog, que como todos está estruturado en categorías (de educación secundaria) e etiquetas, organizadas en forma de nube segundo a relevancia das entradas. As barras laterais conteñen informacións, enlaces, presentacións… que se queren destacar en determinados momentos. Tamén inclúe páxinas estáticas con temas de interese para os seus usuarios, alumnado e familias de secundaria.
Finalmente fai unha reflexión sobre a dedicación que supón o blog, unha vez que empezas, sempre estás activo, tes novas ideas para melloralo, novos contidos que engadir e a isto vese incrementado pola gran diversidade e amplitude de contidos que existen dentro da orientación. E que se fixeramos de internet unha verdadeira comunidade de aprendizaxe o noso traballo sería máis doado.
Como vedes é un sinxelo artigo sobre o que é un blog, que nos axuda e serve de guía a os que como eu se está iniciando neste mundo, e nos fai ter presente que  hoxe en día temos que poñernos ao día nas ferramentas dixitais para empregalas no noso traballo como orientadores, como educadores, e traballando, a ser posible, dun xeito colaborativo e compartindo, para así ser máis eficaces e aforrar esforzos e tempo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario